Układ_z_Schengen - Encyklopedia

Pozycjonowanie oraz tworzenie stron www. Informacje na temat programu Google Adsense. Druk cyfrowy na życzenie - książki, recepty, katalogi - tanio! Pomysł na upominek na wesele twojej znajomej! Podkarpacki OTS, zdrowie omówienie chorób - objawy, leczenie

Układ_z_Schengen

Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License

Układ z Schengen

     obecni członkowie

     przyszli członkowie

     zainteresowani przystąpieniem

Układ z Schengen - został zawarty w miejscowości Schengen w Luksemburgu, 14 czerwca 1985 roku. Porozumienie znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Układ dotyczy również współpracy przygranicznej policji.

Spis treści
//

[ Historia

13 lipca 1984 roku Niemcy i Francja zawarły porozumienie w Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy. Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach granicznych. Umową z Saarbrücken zainteresowały się kraje Beneluksu, mające już doświadczenie w funkcjonowaniu unii paszportowej. Wykorzystano więc część rozwiązań z Saarbrücken i zawarto nową umowę. W 1985 roku w miejscowości Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach (tzw. Schengen I) między krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, Francją i RFN. Umowa ta została zawarta poza wspólnotowym porządkiem prawnym.

Od 1986 r. wprowadzono zwykłą kontrolę wzrokową na granicy dokonywaną w stosunku do pojazdów przekraczających ją ze zmniejszoną prędkością. Natomiast 26 marca 1995 r. całkowicie zniesiono kontrolę na granicach. W 1995 r. na mocy układu z 1990 r. również Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi członkami Grupy. Włochy, Grecja, Austria oraz pięć krajów nordyckich (Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia) uzyskały wówczas status obserwatorów. Dnia 24 sierpnia 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu, stosunkiem głosów 401 - za, 29 - przeciw i 8 - wstrzymujące się, przyjął ustawę dotyczącą Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej. Ustawa dostosowuje polski system prawny do układu z Schengen wprowadzając m.in. definicję danych SIS i Systemu Informacji Wizowej VIS oraz Krajowego Systemu Informatycznego KSI.

Pomnik upamiętniający Układ z Schengen

[ Opis

Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem. Do układu Schengen należy obecnie trzynaście państw Unii Europejskiej. Islandia i Norwegia, wchodząca w skład Związku Paszportowego Krajów Nordyckich, są z grupą z Schengen stowarzyszone. Przyjęcie przepisów wynikających z Układu z Schengen jest jednym z wymogów uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej przez kraje kandydujące, tak więc w przyszłości strefa swobodnego, niekontrolowanego przepływu osób znacznie się powiększy i obejmie prawie całą Europę.

[ Członkowie układu z Schengen

Kraje, które podpisały układ z Schengen i daty zniesienia kontroli granicznej - wejście w życie Schengen II:

Członkowie

  • pierwsi członkowie układu z Schengen
  • państwa, które przystąpiły do strefy Schengen w roku 1997
  • państwa, które przystąpiły do strefy Schengen w roku 2000
  • państwa, które przystąpiły do strefy Schengen w roku 2001
  • państwa, które przystąpiły do strefy Schengen w roku 2001, ale pozostają poza Unią Europejską

Przyszli członkowie

Zainteresowani członkostwem

[ Zobacz też